Tres municipalidades capacitarán sobre manipulación segura de alimentos